राधानगरी धरणाचे 5 दरवाजे उघडले

स्वयंचलित द्वार क्रं 7 उघडले आहे.

एकूण 5 द्वारे उघडी ( 3,4,5,6 & 7)

विसर्ग : पाच दरवाज्यातून 7140 क्यूसेस

पाॅवर हाऊसमधून 1400 क्यूसेस

एकूण विसर्ग : 8540 क्यूसेस सुरू आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!