शेअर मार्केट अपडेट

बुधवारी संसेक्स बंद 56598.28(-509.24 पॉइंट्स) आणि निफ्टी 16858.60 (-148.80 पॉइंट्स) निफ्टी बँक 37759.85 (-599.30 पॉइंट्स) बुधवारी…

शेअर मार्केट अपडेट

मंगळवारी संसेक्स बंद 57101.52 ( -37.70 पॉइंट्स) आणि निफ्टी 17007.40 (-8.90 पॉइंट्स) निफ्टी बँक 38359.15.(-257.10 पॉइंट्स)…

शेअर मार्केट अपडेट

सोमवारी संसेक्स बंद 59145.22 ( -953.70 पॉइंट्स) आणि निफ्टी 17016.30 (-311.05 पॉइंट्स) निफ्टी बँक 38616.25(-930.00 पॉइंट्स)…

शेअर मार्केट अपडेट

गुरुवारी संसेक्स बंद 59119.72( -337.06 पॉइंट्स) आणि निफ्टी 17629.80 (-88.55 पॉइंट्स) निफ्टी बँक 40630.60(-572.85 पॉइंट्स) गुरुवारी…

शेअर मार्केट अपडेट

बुधवारी संसेक्स बंद 59456.78 ( -262.96 पॉइंट्स) आणि निफ्टी 17718.35 (-97.90 पॉइंट्स) निफ्टी बँक 41203.45(-264.85 पॉइंट्स)…

शेअर मार्केट अपडेट

मंगळवारी संसेक्स बंद 59719.17 ( 578.51 पॉइंट्स) आणि निफ्टी 17816. 25 (+194.00 पॉइंट्स) निफ्टी बँक 41468.30(+563.90…

शेअर मार्केट अपडेट

शुक्रवारी संसेक्स बंद 58840.79 ( -1093.22 पॉइंट्स) आणि निफ्टी 17530.85 (-346.55 पॉइंट्स) निफ्टी बँक 40776.80(- 432.40…

शेअर मार्केट अपडेट

मंगळवारी संसेक्स बंद 60571.08(+455.95 पॉइंट्स) आणि निफ्टी 18070.05(+133.70 पॉइंट्स) निफ्टी बँक 40873.10 (+299.10 पॉइंट्स) मंगळवारी मार्केट…

शेअर मार्केट अपडेट

सोमवारी संसेक्स बंद 60115.13(+321.99 पॉइंट्स) आणि निफ्टी 17936.35(+103 पॉइंट्स) निफ्टी बँक 40574.0 (+158.30 पॉइंट्स) सोमवारी मार्केट…

शेअर मार्केट अपडेट

शुक्रवारी संसेक्स बंद 59793.14(+104.92 पॉइंट्स) आणि निफ्टी 17833.35(+34.6पॉइंट्स) निफ्टी बँक 40415.7 (+206.75 पॉइंट्स) शुक्रवारी मार्केट Positive…

error: Content is protected !!