शेअर मार्केट अपडेट

मंगळवारी संसेक्स बंद 59196.99(-48.99 पॉइंट्स) आणि निफ्टी 17655.6(-10.2पॉइंट्स) निफ्टी बँक 39666.5 (-139.25 पॉइंट्स) मंगळवारी Nifty Positive…

शेअर मार्केट अपडेट

सोमवारी संसेक्स बंद 59245.98(+442.65 पॉइंट्स) आणि निफ्टी 17662.8.(+126.3 पॉइंट्स) निफ्टी बँक 39805.75 (+384.75 पॉइंट्स) सोमवारी Nifty…

शेअर मार्केट अपडेट

गुरुवारी संसेक्स बंद 58766.59(-770.48 पॉइंट्स) आणि निफ्टी 17542.8.(-216.5 पॉइंट्स) निफ्टी बँक 39301.25 (-235.5 पॉइंट्स) गुरुवारी Nifty…

शेअर मार्केट अपडेट

मंगळवारी संसेक्स बंद 59537.07(+1564.45 पॉइंट्स) आणि निफ्टी 17759.30(+446.4 पॉइंट्स) निफ्टी बँक 39536.75.(+1260.05 पॉइंट्स) मंगळवारी Nifty गॅप…

शेअर मार्केट अपडेट

सोमवारी संसेक्स बंद 57972.62(-861.25 पॉइंट्स) आणि निफ्टी 17312.90 (-246 पॉइंट्स) निफ्टी बँक 38276.70(-710.45 पॉइंट्स) अमेरिकेतील व्याज…

शेअर मार्केट अपडेट

गुरुवारी संसेक्स बंद 58774.72(-310.71पॉइंट्स) आणि निफ्टी 17522.45(-82.5 पॉइंट्स) निफ्टी बँक 38950.75(-87.75पॉइंट्स) गुरुवारी Nifty मध्ये Volatility होऊन…

शेअर मार्केट अपडेट

बुधवारी संसेक्स बंद 59085.43 ( +54.13 पॉइंट्स) आणि निफ्टी 17604.95(+27.45 पॉइंट्स) निफ्टी बँक 39038.50(+340.85 पॉइंट्स) बुधवारी…

शेअर मार्केट अपडेट

मंगळवारी संसेक्स बंद 59031.30( +257.43 पॉइंट्स) आणि निफ्टी 17577.50(+ 86.80पॉइंट्स) निफ्टी बँक 38697.65(+399.90 पॉइंट्स) मंगळवारी Nifty…

शेअर मार्केट अपडेट

      सोमवारी संसेक्स बंद 58773.87(-872.28 पॉइंट्स) आणि निफ्टी 17490.70 (-267.75पॉइंट्स) निफ्टी बँक 38297.75(-688.20 पॉइंट्स)…

शेअर मार्केट अपडेट

शुक्रवारी संसेक्स बंद 59646.15(-651.82 पॉइंट्स) आणि निफ्टी 17758 45(-198.05 पॉइंट्स) निफ्टी बँक 38985.95(-670.20 पॉइंट्स) शुक्रवारी Nifty…

error: Content is protected !!