जिल्हा नियोजन समितीची सभा 8 जानेवारी रोजी

जिल्हा नियोजन समितीची सभा सोमवार दि. 8 जानेवारी 2024 रोजी सकाळी 11 वा. ताराराणी सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर येथे वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य मंत्री तथा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी व जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार यांनी दिली.
या बैठकीत दि. 26 जून 2023 रोजी संपन्न झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तास व इतिवृत्त कार्यपूर्ती अहवालास मान्यता देणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 अंतर्गत माहे डिसेंबर 2023 अखेरच्या खर्चाचा आढावा घेणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 मधील पुनर्विनियोजनास मान्यता देणे, जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 च्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देणे, जिल्हा विकास आराखड्यास मान्यता देणे व आयत्यावेळचे विषय होणार आहेत.

error: Content is protected !!