30 कोटी रुपये खर्चाचे अद्यावत रुग्णालय उभारणार – मंत्री राजेंद्र पाटील

जयसिंगपूर / ताः १५

                 शिरोळ तालुक्यातील जनतेच्या सेवेसाठी उदगांव (ता .शिरोळ )येथे शशिकला क्षयरोग रुग्णालयाच्या आवारात ग्रामीण रुग्णालय उभारण्यास शासनाने मान्यता दिली .जवळपास 30 कोटी रुपये खर्चाचे अद्यावत रुग्णालय उभारले जाईल . अशी माहीती सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील (यड्रावकर ) यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

                    शिरोळ तालुक्यामध्ये अद्यावत असे ग्रामीण रुग्णालय उभारले जावे . अशी तालुक्यातील जनतेची अनेक वर्षापासूनची मागणी होती. सर्वसामान्य जनतेला शासकीय रुग्णालयामधून अद्यावत अशी रुग्णसेवा मिळावी .सुसज्ज ग्रामीण रुग्णालय तालुक्यात व्हावे . अशी आग्रही मागणी राज्यशासनाकडे केली होती. याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या माझ्याकडे असलेल्या सार्वजनीक आरोग्य विभागाने बुधवार दि.15 जुलै 2020 रोजी शासन परिपत्रकाद्वारे उदगांव तालुका शिरोळ येथे शशिकला क्षयरोग रुग्णालयाच्या आवारात ग्रामीण रुग्णालय उभारण्यास मान्यता मिळाली आहे. यापूर्वी जयसिंगपूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र उदगांव येथे स्थलांतरीत करण्यासंदर्भात मागील शासनाने निर्णय घेतला होता. तो निर्णय रद्द करुन जयसिगंपूर आरोग्य केंद्र सध्या आहे . तेथेच सुरु राहील व उदगांव येथे नव्याने ग्रामीण रुग्णालय उभारले जाईल . असा शासन निर्णय झाला असल्याचे मंत्री पाटील (यड्रावकर ) यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
उदगांव येथे होणाऱ्या या 30 बेडच्या ग्रामीण रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी जवळपास 29 कोटी 76 लाख अंदाजपत्रकीय रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता मिळावी व अनुदान उपलब्ध व्हावे . यासाठी उपसंचालक आरोग्य विभाग कोल्हापूर .यांच्या कार्यालयाकडून सहसंचालक आरोग्य सेवा, मुंबई यांच्याकडे दि.28 फेब्रुवारी 2020 रोजी प्रस्ताव सादर केला असून लवकरच प्रशासकीय मान्यता व बांधकामासाठी अनुदान उपलब्ध करुन दिले जाईल . रुग्णालयाच्या बांधकामास प्रत्यक्षात सुरुवात होईल असे आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील (यड्रावकर )यांनी पत्रकात शेवटी म्हटले आहे.

error: Content is protected !!