जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यात विविध स्पर्धांचे आयोजन

जल जीवन मिशनच्या प्रभावी प्रचार व प्रसिध्दीकरिता जिल्हा स्तरावरुन विविध जनजागृती उपक्रम राबविण्यासाठी राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षाच्या मार्गदर्शनाखाली शालेय स्तरावर निबंध व चित्रकला स्पर्धा तसेच महाविद्यालयीन स्तरावर वत्कृत्व स्पर्धा व जिल्हा स्तरावर लघुपट निर्मिती स्पर्धेचे आयोजन केले जाणार आहे. यामध्ये जास्तीत जास्त स्पर्धकांनी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक संतोष पाटील यांनी केले आहे.
जिल्ह्यामध्ये खालीलप्रमाणे स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येत आहे.
निबंध व चित्रकला स्पर्धा – या स्पर्धांचे आयोजन प्राथमिक स्तरावर (1 ते 7 वी ) व माध्यमिक स्तरावर (8 ते 10 वी ) विद्यार्थ्यांसाठी करावयाचे असून सर्व शाळांमध्ये या स्पर्धांचे आयोजन केले जाणार आहे. प्रत्येक शाळेतील मुख्याध्यापकांनी उत्कृष्ट निबंध व चित्र तालुकास्तरावर गट शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे पाठवायचे असून तालुका स्तरावर प्राप्त निबंध व चित्रांपैकी प्राथमिक गटातील सर्वोकृष्टü 3 निबंध व चित्र, माध्यमिक गटातून सर्वोकृष्ट 3 निबंध व चित्र, तालुकास्तरीय समितीमार्फत निवडले जातील व ते जिल्हा स्तरावर पाठविले जातील. जिल्हा स्तरावर निवड समितीमार्फत प्राप्त निबंध व चित्रांपैकी विजेत्या प्राथमिक गटातील 3 व माध्यमिक गटातील 3 विद्यार्थ्यांची नावे जाहीर केली जातील. या स्पर्धा 11 डिसेंबर 2023 पर्यंत सर्व शाळांमध्ये संपन्न होणार आहेत.

निबंध व चित्रकला स्पर्धा जिल्हास्तरीय बक्षीस व पारितोषिक स्वरुप –
प्राथमिक व माध्यमिक गटासाठी – प्रथम – 21 हजार रु. व पारितोषिक, व्दितीय- 11 हजार रु. व पारितोषिक व तृतीय – 5 हजार 500 रु. व पारितोषिक याप्रमाणे राहिल.
¾ÖŒŸÖÞŸ¾Ö स्पर्धा- महाविद्यालयीन तरुण, तरुणींमध्ये वक्तृत्व स्पर्धेच्या माध्यमातून जल जीवन मिशनबाबत अधिक प्रभावीपणे जनजागृती व्हावी यासाठी सर्व महाविद्यालयांमध्ये वक्तृत्व स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येत आहे. या स्पर्धांचे आयोजन ज्युनिअर स्तरावर (11वी व 12वी) व सिनिअर स्तरावर (पदवीधर ) विद्यार्थ्यांसाठी करण्यात येत आहे. या स्पर्धेतून देखील महाविद्यालयीन स्तरावरील ज्युनिअर व सिनिअर गटातून प्रथम, व्दितीय, तृतीय अशा प्रत्येकी तीन विद्यार्थ्यांची निवड होणार असून प्राचार्यांनी निवडलेले ज्युनिअर गटातील प्रथम 3 व सिनिअर गटातील प्रथम 3 विद्यार्थी तालुकास्तरीय स्पर्धेस पात्र ठरतील. तालुका स्तरावर या स्पर्धकांची स्पर्धा संपन्न होईल. यामध्ये तालुकास्तरीय निवड समितीमार्फत मुल्यमापन करुन विजेते प्रथम 3 विद्यार्थी (ज्युनिअर गटातील प्रथम 3 व सिनिअर गटातील प्रथम 3 विद्यार्थी) जिल्हास्तरीय स्पर्धेस पाठविले जाणार आहेत. सर्व तालुक्यातून जिल्हास्तरावर पाठविलेल्या स्पर्धकांची. स्पर्धा जिल्हा स्तरावर आयोजित केली जाणार असून यातील जिल्हास्तरीय निवड समितीमार्फत मुल्यमापन करुन विजेत्या विद्यार्थ्यांची नावे घोषित केली जातील.

वक्तृत्व स्पर्धा बक्षीस व पारितोषिक स्वरुप –
ज्युनिअर गट व सिनिअर गट – प्रथम- 21हजार रु. व पारितोषिक, व्दितीय- 11 हजार रु. व पारितोषिक, तृतीय 5 हजार 500 रु. व पारितोषिक याप्रमाणे राहिल.

लघुपट निर्मिती स्पर्धा – जल जीवन मिशन विषयक विविध बाबींना अनुसरुन लघुपट निर्मिती स्पर्धा जिल्हा स्तरावर आयोजित करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेतून जिल्हा स्तरावर निवड समितीमार्फत उत्कृष्ट लघुपटातून प्रथम, व्दितीय, तृतीय अशा 3 विजेत्यांची निवड होईल. या स्पर्धेत सहभागी स्पर्धकांनी लघुपटाची निर्मिती ही स्वत: केलेली असावी. पटकथा, दृश्य, संकल्पना, संवाद, पार्श्व संगीत, गीत, चित्रीकरण हे स्वत: तयार केलेले असावे. अगोदर प्रकाशित झालेले किंवा व्यक्ती, संस्था,कंपनी, शासकीय विभाग यांनी त्यांच्या कामासाठी तयार केलेले लघुपट या स्पर्धेसाठी सादर करण्यात येवू नयेत. या स्पर्धेसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या लघुपटाबाबतचे कॉपीराईटचे उल्लंघन होत नसल्याचे स्वयंघोषित प्रमाणपत्र प्रत्येक स्पर्धकाने सादर करणे आवश्यक आहे. लघुपट निर्मितीसाठी वापरण्यात आलेले शुटिंग साहित्य प्रोफेशनल दर्जाचे व उत्तम असावे. लघुपट निर्मितीसाठीच्या भाषेचा वापर हा प्रमाण मराठी व कोणाच्याही भावना व अस्मिता दुखावणारा नसावा. स्पर्धेसाठी जमा करण्यात आलेले लघुपट स्पर्धेसाठी पात्र व निवडीचे अधिकार जिल्हास्तरीय निवड समितीचे असतील. स्पर्धकांनी आपले लघुपट जिल्हास्तरावर दि. 28 डिसेंबर 2023 पूर्वी जिल्हा कार्यालयास (कार्यालयाचा पत्ता – जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन,जिल्हा परिषद, कोल्हापूर, जुनी प्रशासकीय इमारत, कागलकर हाऊस, नागाळा पार्क ) येथे अथवा sbmkolhapur@gmail.com या मेलवर सादर करावेत. लघपुटासोबत स्पर्धकाने आपली संक्षिप्त माहिती सादर करावी.
लघुपट स्पर्धा बक्षीस व पारितोषिक स्वरूप –
प्रथम- रु. 31 हजार व पारितोषिक, व्दितीय – रु. 21 हजार व पारितोषिक, तृतीय- रु. 11 हजार व पारितोषिक याप्रमाणे राहिल, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या जल जीवन मिशनच्या प्रकल्प संचालक माधुरी परीट यांनी दिली आहे

error: Content is protected !!