पावसाचा जोर वाढला, पंचगंगा नदीची वाटचाल इशारा पातळीकडे ;

MSK Digital News :

    पंचगंगा नदीची वाटचाल इशारा पातळीकडे असून पावसाचा जोर कायम राहिला तर आज दुपार पर्यत पंचगंगा नदी इशारा पातळी ओलांडून धोका पातळीकडे वाटचाल करण्याची शक्यता आहे.

    पंचगंगा नदीची वाटचाल इशारा पातळीकडे सुरू आहे. सद्या नदीची पाणी पातळी ही 37 फूट 7 इच इतकी आहे. पंचगंगा नदीची इशारा पातळी 39 फूट असून 43 फूट ही धोका पातळी आहे. जिल्ह्यातील एकूण 63 बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत.

    मुसळधार पावसामुळे पंचगंगा नदी तुडूंब भरून वाहत आहे. पावसाचा जोर कायम राहिला तर दुपारी 12 पर्यत पंचगंगा नदी इशारा पातळी ओलांडेल अशी शक्यता आहे.

    पाण्याची पातळी वाढल्याने प्रशासन अलर्ट मोडवर आलं आहे. पंचगंगा नदीने इशारा पातळी ओलांडली तर पंचगंगा नदीची वाटचाल धोका पातळीकडे सुरू होईल. पंचगंगा नदीची धोका पातळी ही 43 फूट इतकी आहे.

error: Content is protected !!