सावित्रीबाई फुले राज्य गौरव शिक्षक पुरस्कार शिवाजी पाटील यांना जाहीर

मिणचे ( ता हातकणंगले) येथील आदर्श विद्यानिकेतन अँड ज्युनिअर कॉलेज मधील क्रीडा शिक्षक शिवाजी पाटील यांना…

error: Content is protected !!