हातकणंगले पोलीस ठाण्यात रक्षाबंधन साजरा

पोलीसाना कोणतेही सण साजरा करता येत नाहीत, ना कुंटूबासमवेत जास्त काळ रहाता येत नाही, फक्त डूटी…

error: Content is protected !!