इंस्टाग्राम वर स्टोरी ठेवत प्रेमी युगलाची आत्महत्या

ज्याच्यावर प्रेम कराल त्याच्यासोबत मरायला पण तयार आहे. प्रेम करताना त्याची जात-धर्म बघून प्रेम करू नका.…

error: Content is protected !!